ดินถล่ม หรือแผ่นดินถล่ม

การป้องกันดินถล่ม และวิธีปฏิบัติสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน

ดินถล่ม หรือแผ่นดินถล่ม หมายถึง การเคลื่อนที่ของ แผ่นดินและขบวนการซึ่ง เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแผ่นดิน ...
Powered by · Dimple