0

สาเหตุที่ชาวนาเลิกใช้สารเคมีไม่ได้คืออะไร?

การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในข้าว

ผมเป็นคนเมือง แต่เป็นหลานชาวนา ตายายอยู่ชนบทจนสิ้นอายุขัย ปัจจุบันผมตัดสินใจใช้ช่วงปลายชีวิต กลับไปสู่ผืนดินที่พ่อของยายยกเป็นมรดกตกทอดมาให้แม่จนถึงผมและจะส่งต่อไปสู่ลูกของผมต่อไป ผมใช้ชีวิตเป็นคนเมือง แต่ผมผูกพันและไม่เคยลืมความสุขในหมู่วงศาคณาญาติและท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีทอง ผมรักบ้านนอก รักความสงบ ผมจึงกลับสู่บ้านตายาย พร้อมแนวคิดการทำการเกษตรอินทรีย์ เมื่อสามปีที่แล้วผมเริ่มทดลองทำนาโยนกล้าแบบเกษตรอินทรีย์ บนผืนดินที่ร้างจากการทำนามาเกินกว่าสามปี เพราะผู้เช่าขอเช่าเฉพาะที่นาลุ่ม นาดอน 5 ไร่จึงให้เช่าเลี้ยงวัวอยู่หลายปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมจึงพยายามปรับปรุงที่ดอน 5 ไร่ให้สามารถทำนาแบบโยนกล้าให้ได้

Tags: , , Readmore  
0

เกษตรกรแก้ไขดินเสื่อมสภาพนาร้าง เป็นนาข้าว และสวนปาล์มสร้างรายได้

นาร้าง

ในห้วงปีที่ผ่านมานั้น รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดทำนโยบายเร่งด่วนต่างๆขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งนอกจากเป็นการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ รวมทั้งปากท้องประชาชน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่กระทรวงพญานาคดูแล… นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร กระทรวงในฐานะต้นน้ำ จึงเดินหน้าจัดทำโครงการต่างๆขึ้น เพื่อนำสันติสุข ความปลอดภัยกลับมาสู่ชายแดนใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกรให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตตามความต้องการของคนในชุมชนให้ดีขึ้น และโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่า ปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถปลูกยาง

Tags: , , , , , , Readmore