เตาอบยางแผ่นรมควัน

เตาอบยางแผ่นรมควัน สำหรับผลิตยางแผ่นรมควัน แบบประหยัดพลังงาน

ในปัจจุบันการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทยประสบปัญหาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบแห้งของแผ่นยางที่ไม่สม่ำเสมอ ...
ใบข้าวและคลอรีน แอพพลิเคชั่น

ใบข้าวและคลอรีน แอพพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกร

“ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร”  ผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ...
วันยางพาราบึงกาฬ Rubber day 2012

วันยางพาราบึงกาฬ Rubber day 2012

วันที่ 12 ธ.ค. นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงงาน วันยางพารา บึงกาฬ 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ...
น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเอชอาร์เจ

น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเอชอาร์เจ (Hydrotreated Renewable Jet) จากน้ำมันปาล์ม

ปัญหาภาวะโลกร้อน จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบกับกระแสอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายหน่วยงาน ...
การส่งออกข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่า ส่งออกข้าว 10 เดือนลดลง 10%

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่า ช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ การส่งออกข้าวมีปริมาณ 5.7 ล้านตัน มูลค่า 121,844 ล้านบาท ...
โพงพาง เครื่องมือทำประมง

โพงพาง เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายและผิดกติกาต่อการอยู่ร่วมกัน

“โพงพาง” เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายและผิดกติกาต่อการอยู่ร่วมกันกับบรรดาสัตว์น้ำน้อยใหญ่ในท้องทะเล โดยทั่วไปโพงพางมี ...
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำเขตที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ

จากนโยบายของรัฐบาลในการสนับ   สนุนและส่งเสริมด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากลให้สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น ...
แหนแดง ปุ๋ยพื้นน้ำ

ปลูกข้าวอินทรีย์ด้วย “แหนแดง” ซึ่งเป็นปุ๋ยพืชน้ำชั้นดี

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งสหกรณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศสมาชิก ...
ข้าวมาตรฐาน GMP

ข้าวมาตรฐาน GMP เจาะตลาดอาเซียน!

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิตข้าวสูงสุดเป็นอันดับ ...
หมู สุกร ปศุสัตว์

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเต็มปศุสัตว์เตรียมรับ AEC

นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ...
ภัยแล้ง นาข้าว

ชี้ภัยแล้งปีหน้าข้าวลด5ล.ตัน

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ใหม่ทั้ง 3 คน เข้ากระทรวง ประกาศพร้อมทำงานยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ...
การบริโภคข้าว

แนวโน้มการบริโภคข้าวต่อหัวลดลงทั่วโลก โดยเฉพาะชาวเอเชีย

ภาพรวมและแนวโน้มระบบเศรษฐกิจข้าวไทยโดยมีสาระสำคัญ คือ การบริโภค :  แนวโน้มการบริโภคข้าวต่อหัวลดลงทั่วโลก ...
Powered by · Dimple