All Stories
ปุ๋มเคมีผสม

วิธีเลือกซื้อปุ๋ยให้เหมาะสมกับดิน และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

ปุ๋ย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็น องค์ประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้ เกิดธาตุอาหารพืช เมื่อใส่ลงไปในดิน ...
ผสมปุ๋ยเคมี

วิธีผสมปุ๋ยเคมีให้ได้สูตรตามการวิเคราะห์ดิน

ปุ๋ย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิด ธาตุอาหารพืช เมื่อใส่ลงไปในดินแล้ว ...
วิธีการใส่ปูน

การใช้สารปรับปรุงและบำรุงดิน สำหรับพื้นที่การเกษตร

วัสดุปรับปรุงดิน หมายถึงวัสดุใดๆ ที่ใส่ลงไปในดิน เพื่อปรับปรุงสมบัติ ของดินให้มีความเหมาะสมในการ เพาะปลูกพืช ...
ข้อเสียของการใช้ปุ๋ยทางใบ

การใช้ปุ๋ยทางใบมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร? มาดูกัน..

ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยทางใบ หมายถึง ปุ๋ยที่เป็นสารละลายแล้ว ฉีดพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช เนื่องจากรากพืชสัมผัสอยู่กับอนุภาคดินและสาร ...
ดินที่นา

ดินและปุ๋ย สิ่งสำคัญที่เกษตรกรต้องรู้!

ดิน เป็นแหล่งธรรมชาติแก่พืชที่ให้ทั้งแร่ธาตุและ สารอาหาร แร่ธาตุเหล่านี้เกิดจากการสลาย ตัวผุพังของดินและอินทรียวัตถุในดิน ...
หลักการให้ปุ๋ย

ปุ๋ยทางใบ และ ปุ่ยทางดิน หลักการให้ปุ๋ยให้เหมาะสม

พืชดูดธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ใน ลักษณะที่เป็นสารประกอบง่ายๆ ของ ธาตุต่างๆ พืชโดยทั่วไปต้องการ ธาตุอาหารพืชเพียง ...
การใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

ปุ๋ย หมายถึง สารที่ใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุ อาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พืช ...
ที่ดินทิ้งร้าง

การปรับพื้นที่ดินทิ้งร้างให้กลับสู่สภาพดี

ที่ดินทิ้งร้าง หมายถึง ที่ดิน ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ เข้าทำประโยชน์ต่อเนื่อง กันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ดิน ...
ดินเปรี้ยว

การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว

ดินเปรี้ยว คือ ดินที่มีความเป็นกรดสูง ดินบนมีสีดำหรือเทาดำ ถัดลงไปจะพบ สีสนิมเหล็กปะปนอยู่และมีจุดประสีเหลือง ...
ปาล์มน้ำมัน

การดูแลและจัดการพิ้นที่ปลูกสวนปาล์มน้ำมันหลังน้ำท่วม

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชน้ำมันเศรษฐกิจที่มี ศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำมันต่อพื้นที่ สูงสุด เมื่อเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น ...
วิธีการปลูกหญ้าแฝก

การปรับพื้นที่ดินแข็งหรือดินชั้นดาน ให้เหมาะสบแก่การเพราะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต

ดินชั้นดาน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคดินมาจับตัวกันแน่น ทึบและแข็งจนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของ ...
การขาดน้ำต่อผลผลิต

“น้ำ” ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิต หากพืชขาดน้ำจะส่งผลผลิตและการเติมโต

การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่ ปลูกในดิน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง อาจลดลงอย่างมากเพียงพืชขาดน้ำ เล็กน้อยหรือขาดน้ำระยะใดระยะหนึ่งของ ...
Powered by · Dimple