All Stories
เกษตรอินทรีย์ Organic

“เกษตรอินทรีย์” ทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก แต่ผลิตอาหารเน้นปริมาณ มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมากขึ้น ทำให้คุณภาพของอาหารที่ผลิตได้ ...
ทองเดือนห้า

ทองเดือนห้า

ทองเดือนห้า Erythrina stricta Roxb. วงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) ชื่ออื่น ทองเหลือง (ภาคเหนือ); ทองหลางป่า (เชียงใหม่); ทองหนาม (เลย) ลักษณะวิสัย ...
ตะแบกนา

ตะแบกนา

ตะแบกนา Lagerstroemia fl oribunda Jack วงศ์ LYTHRACEAE ชื่ออื่น ตะแบกไข่ (ราชบุรี); ตะแบก, ตะแบกน้ำ, ตะแบกแดง (ภาค ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อแข็งปานกลาง ...
การปลูกข้าวอินทรีย์

เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ ทำนาปลอดสารพิษ 100 ถังต่อไร่

คุณณรงค์ สิทธิพันธุ์ เกษตรกรทำ นาในพื้นที่ชลประทาน เจ้าของนา ทุ่งโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นเกษตรกรอีกผู้หนึ่งที่เป็นสมาชิก ...
ปุ๋มเคมีผสม

วิธีเลือกซื้อปุ๋ยให้เหมาะสมกับดิน และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

ปุ๋ย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็น องค์ประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้ เกิดธาตุอาหารพืช เมื่อใส่ลงไปในดิน ...
ผสมปุ๋ยเคมี

วิธีผสมปุ๋ยเคมีให้ได้สูตรตามการวิเคราะห์ดิน

ปุ๋ย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิด ธาตุอาหารพืช เมื่อใส่ลงไปในดินแล้ว ...
วิธีการใส่ปูน

การใช้สารปรับปรุงและบำรุงดิน สำหรับพื้นที่การเกษตร

วัสดุปรับปรุงดิน หมายถึงวัสดุใดๆ ที่ใส่ลงไปในดิน เพื่อปรับปรุงสมบัติ ของดินให้มีความเหมาะสมในการ เพาะปลูกพืช ...
ข้อเสียของการใช้ปุ๋ยทางใบ

การใช้ปุ๋ยทางใบมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร? มาดูกัน..

ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยทางใบ หมายถึง ปุ๋ยที่เป็นสารละลายแล้ว ฉีดพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช เนื่องจากรากพืชสัมผัสอยู่กับอนุภาคดินและสาร ...
ดินที่นา

ดินและปุ๋ย สิ่งสำคัญที่เกษตรกรต้องรู้!

ดิน เป็นแหล่งธรรมชาติแก่พืชที่ให้ทั้งแร่ธาตุและ สารอาหาร แร่ธาตุเหล่านี้เกิดจากการสลาย ตัวผุพังของดินและอินทรียวัตถุในดิน ...
หลักการให้ปุ๋ย

ปุ๋ยทางใบ และ ปุ่ยทางดิน หลักการให้ปุ๋ยให้เหมาะสม

พืชดูดธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ใน ลักษณะที่เป็นสารประกอบง่ายๆ ของ ธาตุต่างๆ พืชโดยทั่วไปต้องการ ธาตุอาหารพืชเพียง ...
การใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

ปุ๋ย หมายถึง สารที่ใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุ อาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พืช ...
ที่ดินทิ้งร้าง

การปรับพื้นที่ดินทิ้งร้างให้กลับสู่สภาพดี

ที่ดินทิ้งร้าง หมายถึง ที่ดิน ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ เข้าทำประโยชน์ต่อเนื่อง กันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ดิน ...
Powered by · Dimple